Freelancer työelämän pyörteissä

Pirstaloituneessa työelämässä yhä useampi työllistää itsensä freelancerina. Tällöin
hän ei ole välttämättä palkallisessa työsuhteessa työnantajaan eikä yrittäjä vaan toimii
edellisten välimaastossa vailla työsuhdelain tuomia oikeuksia ja suojaa. Millaisiin työelämän pyörteisiin freelancer joutuu, kun hän lähtee keikalle? Tähän kysymykseen etsitään vastauksia Freelancer työelämän pyörteissä -julkaisussa: Freelancer työelämän pyörteissä