Laskutuspalvelu muutti freelancertyön ja ammatillisen koulutuksen

Eri kokoisissa yrityksissä ja organisaatioissa on paljon pieniä, mutta harmillisen tärkeitä työtehtäviä, jotka jonkun pitäisi hoitaa. Nämä työtehtävät eivät ehkä ole yrityksen ydintoiminta-alueella ja siksi niitä tekemään ei ole taloudellisesti mielekästä palkata työntekijää, koska se olisi liian suuri riski. Usein tällaiset työtehtävät liittyvät yrityksen markkinointitarpeisiin.

Yrityksellä voi olla myös niin paljon tai niin suuria urakoita, että lisäkädet ovat tarpeen. Näissä tilanteissa tarvitaan ulkoista työvoimaa eli projektityöntekijöitä, kausityövoimaa.

Eri alojen projektiluontoisia työtehtäviä tekevät voivat kutsua itseään toimintatavastaan riippuen ammatinharjoittajiksi, freelancereiksi, kevytyrittäjiksi, tuuraajiksi, extroiksi, pätkätyöläisiksi tai vaikka keikkatyöntekijöiksi.

Projektiluonteisen työn tilaajan näkökulmasta haasteena on, että lyhyestä työrupeamasta aiheutuu suhteellisen paljon hallinnollisia velvoitteita varsinkin pienelle yritykselle. Usein pieni työ jää tilaamatta.

Työn tekijän näkökulmasta haasteena on, että työtehtäviä ei ole aina tasaisesti ja riittävästi, jotta niistä syntyisi liikevaihto, joka tarvittaisiin yrityksen menestykselliseen pyörittämiseen. Oma yritys olisi liian suuri riski, joka lauetessaan voisi viedä elämän sivuraiteille. Yritys jää perustamatta.

Yhteiskunnassa on paljon tekemätöntä tarpeellisia työtä, jota ei hallinnon raskauden takia kannata tehdä.

Digitalisaatio on tuonut tähän työelämän ilmiöön ratkaisun: laskutuspalveluyritykset. Ne laskuttavat toimeksiantajaa työn tekijän puolesta ja maksavat tekijälle korvauksen tehdystä työstä. Ne hoitavat toimeksiantajan ja työn tekijän puolesta kaikki hallinnolliset asiat ja ottavat oman osuutensa laskusta.

Näin sekä työn tilaaja että työn tekijä vapautuvat aikaa vievästä ja osin monimutkaisesta hallinnollisista velvoitteista, eikä työn tekijän tarvitse perustaa yritystä laskuttaakseen toimeksiantajaa.

Ammatillisessa koulutuksessa digitalisaation tämä ulottuvuus luo uusia mahdollisuuksia. Koulutukseen kuuluva työharjoittelu on usein suunniteltu toteutettavan pitkissä yhtenäisissä jaksoissa, jotka joillakin ammattialoilla ovat hankalia toteuttaa, koska näiden alojen tyypilliset työtehtävät ovat projektiluonteisia.

Ammattikorkeakouluissa on viime vuosina pyritty muuttamaan kaikki harjoittelu palkalliseksi. Käytännöt vaihtelevat koulutusaloittain, mutta esimerkiksi taide- ja media-aloilla suuntauksesta on hyviä kokemuksia.

Laskutuspalvelut tarjoavat mahdollisuuden kevyehköllä hallinnolla toteuttaa palkallista projektiluonteista työharjoittelua. Samalla opiskelijat pääsevät kokeilemaan yrittäjämäistä toimintaa, jossa liikkuu oikea raha – ja oikeat vastuut ja velvollisuudet. Se on hyödyllistä oppia tulevaisuuden työelämässä, suuntautuu sitten oma ammatillinen ura suuryritykseen, pieneen tai keskisuureen yritykseen, ammatinharjoittajaksi tai freelanceriksi.

Teksti ja Kuva: Antti Haapio