Opiskelija

Keikkakioskin haastattelussa opiskelija Petro Salminen:

KEIKKAHARJOITTELUN PELISÄÄNNÖT OPISKELIJOILLE (TAMK) 8.3.2018

Keikkaharjoittelu:
– Keikka on lyhyt kestoinen työ, josta maksetaan palkkio ja se on osa opiskelijan harjoittelua.
– Keikan pituus on 0,5 – 10 päivää. Harjoittelusopimus voi koostua monesta peräkkäisestä keikasta. Pitkästä, yhtäjaksoisesta harjoitteluista tehdään ”perinteinen” harjoittelusopimus.
–  Keikan tekee yksi opiskelija, työpari tai pieni työryhmä (kuvaaja ja leikkaaja, monikameraryhmä tms).
– Toimeksiantaja määrittelee selkeän työkokonaisuuden keikalle.

Sopiva osaaja tilattuun työhön:
– Toimeksiantaja lähettää kuvauksen keikasta osoitteeseen TG-keikkakioski@groups.tuni.fi. Toimeksiantaja ilmoittaa keikasta vähintään seitsemän päivää ennen keikan alkua.
– Opettajat suosittelevat yhtä tai useampaa opiskelijaa keikan suorittajaksi.
– Toimeksiantaja voi halutessaan katsoa opiskelijoiden LinkedIn profiileja ja haastatella heitä tai hyväksyä koulun suosituksen. Toimeksiantaja tekee lopullisen valinnan.

Harjoittelusopimus:
– Opiskelija laatii harjoittelusopimuksen Oivassa (https://oiva.tamk.fi/), jokaisesta keikasta erikseen. Sopimuksessa määritellään:
o Työtehtävän sisältö ja kesto
o Palkkion suuruus
o Vastuut
o Tekijänoikeudet (kaikki luovutettavissa olevat oikeudet muunteluineen työn tilaajalla)

Minimipalkkiosuositus:
–  Työn ja tehtävän vaativuus vaikuttavat palkkion suuruuteen
– Käytetään pohjana soveltaen – 50 % Temen elokuva- ja tv-alan palkkasuosituksia (avustava ja toteuttava työ), työn vaativuuden mukaan : https://www.teme.fi/fi/tyoelama-ja-toimeentulo/palkat/elokuvapalkat/
– Keikkapalkkio määritellään ilman ALVia.
– Matkakorvauksista, päivärahoista, ateriatuesta ja majoituksesta ulkopaikkakunnalla sovitaan ennakkoon tapauskohtaisesti.
– Työaika on 8 h päivässä.

Laskutus:
– Opiskelija laskuttaa asiakasta laskutuspalvelun tai oman yrityksen kautta.
– Laskutuksesta ja palkkiosta sovitaan etukäteen.
– Laskutuspalvelun laskuun lisätään aina ALV.
– Niin sanotut julkiset ja puolijulkiset organisaatiot eivät ota vastaan laskutuspalveluiden kautta lähetettyjä laskuja. Esimerkiksi TAMK itse on tällainen organisaatio. Näille tehtävistä keikoista korvaus maksetaan palkkana.

Vakuutukset:
– Harjoittelu on projektiopintoina suoritettavaa opiskelua, josta maksetaan palkkaa. Koulu vastaa harjoittelijan tapaturmavakuutuksesta.
– Laskutuspalveluiden palveluihin kuuluu myös tapaturma- ja vahinkovakuutukset. Niistä maksetaan pieni rahallinen korvaus palvelun tarjoajalle. Vakuutus on osittain päällekkäinen, mutta se kannattaa ottaa. – -Laskutuspalveluun tehdään aina ilmoitus työn tekemisestä.

Harjoittelun ohjaus:
– Työnantaja määrittelee tehtävän, ohjeistaa sen ja antaa palautteen.
– Opiskelija saa ohjausta koulun harjoittelunohjaajilta.

Resurssit:
– Opiskelija voi tarvittaessa käyttää omaa tai koulun tietokonetta sekä kevyttä tuotantokalustoa.
– Näiden resurssien kustannuksista on sovittava erikseen.

Raportointi:
– Opiskelija raportoi keikkaharjoittelut pidemmältä aikajaksolta yhdellä raportilla.  Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työskentelyä. Työskentelyksi lasketaan kaikki työtehtävän ympärillä tapahtuva toiminta eli suunnittelu, valmistautuminen, varsinainen työn tekeminen, arviointi ja raportointi.