Opettaja

Keikkakioskin haastattelussa opettaja Carolina Pajula:

 

Keikkaharjoittelun periaatteet opettajalle

Keikka:

 • Keikka on lyhyt kestoinen työ, josta maksetaan palkkaa ja se on osa opiskelijan harjoittelua.
 • Keikan pituus on 0,5 – 10 päivää. Harjoittelusopimus voi koostua monesta peräkkäisestä keikasta. Pitkästä, yhtäjaksoisesta harjoitteluista tehdään ”perinteinen” harjoittelusopimus.
 • Keikan tekee yksi opiskelija, työpari tai pieni työryhmä (kuvaaja ja leikkaaja, monikameraryhmä tms).
 • Toimeksiantaja määrittelee selkeän työkokonaisuuden keikalle.

Sopiva osaaja tilattuun työhön (opettaja):

 • Toimeksiantaja lähettää kuvauksen keikasta osoitteeseen TG-keikkakioski@groups.tuni.fi, mistä se ohjautuu harjoittelusta vastaavalle opettajalle. Toimeksiantaja ilmoittaa keikasta vähintään seitsemän päivää ennen keikan alkua.
 • Koulu suosittelee yhtä tai useampaa opiskelijaa keikan suorittajaksi. Toimeksiantaja tekee lopullisen valinnan.

Harjoittelusopimus:

 • Työtehtävän sisältö ja kesto
 • Palkkion suuruus
 • Vastuut
 • Tekijänoikeudet (kaikki luovutettavissa olevat oikeudet muunteluineen toimeksiantajalla)

Minimipalkkiosuositus:

 • Työn ja tehtävän vaativuus vaikuttavat palkkion suuruuteen.
 • Käytetään pohjana soveltaen – 50 % Temen elokuva- ja tv-alan palkkasuosituksia (avustava ja toteuttava työ), työn vaativuuden mukaan : https://www.teme.fi/fi/tyoelama-ja-toimeentulo/palkat/elokuvapalkat/
 • Keikkapalkkio määritellään ilman ALVia.
 • Matka- ja päivärahoista, ateriatuesta sekä majoituksesta ulkopaikkakunnalla sovitaan etukäteen tapauskohtaisesti.
 • Työaika on 8 h päivässä.

Laskutus:

 • Opiskelija laskuttaa asiakasta laskutuspalvelun tai oman yrityksen kautta.
 • Laskutuksesta ja palkkiosta sovitaan etukäteen.
 • Laskutuspalvelun laskuun lisätään aina ALV.

Vakuutukset:

 • Harjoittelu on projektiopintoina suoritettavaa opiskelua, josta maksetaan palkkaa. Koulu vastaa harjoittelijan tapaturmavakuutuksesta.
 • Vastuuvakuutus on opiskelijan omalla vastuulla (laskutuspalvelun kautta).

Harjoittelun ohjaus:

 • Harjoittelusta vastaava opettaja osallistuu keikan aloituspalaveriin, jossa yhdessä toimeksiantaja ja opiskelija tarkentavat tehtävänannon ja tarkistavat opiskelijan osaamisen.
 • Opettaja ja opiskelija käyvät yhdessä läpi opiskelijan tekemän tarjouksen ennen kuin tämä lähettää sen toimeksiantajalle.
 • Opettaja osallistuu tarvittaessa opiskelijan ohjaamiseen keikan aikana.
 • Keikan päätteeksi pidetään palautekeskustelu, johon osallistuvat toimeksiantaja, opiskelija ja opettaja. Opettaja kerää palautteen.

Resurssit:

 • Opiskelija voi tarvittaessa käyttää omaa tai koulun tietokonetta sekä kevyttä tuotantokalustoa.
 • Kustannuksista sovitaan erikseen.