Toimeksiantaja

Keikkakioskin haastattelussa toimeksiantaja Tommi Lepola:

Keikkaharjoittelun periaatteet

Keikka:
• Keikka on lyhyt kestoinen työ, josta maksetaan palkkio ja se on osa opiskelijan harjoittelua.
• Keikan pituus on 0,5 – 10 päivää. Harjoittelusopimus voi koostua monesta peräkkäisestä keikasta. Pitkästä, yhtäjaksoisesta harjoitteluista tehdään ”perinteinen” harjoittelusopimus.
• Keikan tekee yksi opiskelija, työpari tai pieni työryhmä (kuvaaja ja leikkaaja, monikameraryhmä tms).
• Toimeksiantaja määrittelee selkeän työkokonaisuuden keikalle.

Sopiva osaaja tilattuun työhön:
• Toimeksiantaja lähettää kuvauksen keikasta osoitteeseen TG-keikkakioski@groups.tuni.fi. Toimeksiantaja ilmoittaa keikasta vähintään seitsemän päivää ennen keikan alkua.
• Koulu suosittelee yhtä tai useampaa opiskelijaa keikan suorittajaksi.
• Toimeksiantaja voi halutessaan katsoa opiskelijoiden LinkedIn profiileja ja haastatella heitä tai hyväksyä koulun suosituksen. Toimeksiantaja tekee lopullisen valinnan.

Harjoittelusopimus:
• Työtehtävän sisältö ja kesto
• Palkkion suuruus
• Vastuut
• Tekijänoikeudet (kaikki luovutettavissa olevat oikeudet muunteluineen toimeksiantajalla)

Minimipalkkiosuositus:
• Työn ja tehtävän vaativuus vaikuttavat palkkion suuruuteen.
• Käytetään pohjana soveltaen – 50 % Temen elokuva- ja tv-alan palkkasuosituksia (avustava ja toteuttava työ), työn vaativuuden mukaan : https://www.teme.fi/fi/tyoelama-ja-toimeentulo/palkat/elokuvapalkat/
• Keikkapalkkio määritellään ilman ALVia.
• Matka- ja päivärahoista, ateriatuesta sekä majoituksesta ulkopaikkakunnalla sovitaan etukäteen tapauskohtaisesti.
• Työaika on 8 h päivässä.

Laskutus:
• Opiskelija laskuttaa asiakasta laskutuspalvelun tai oman yrityksen kautta.
• Laskutuksesta ja palkkiosta sovitaan etukäteen.
• Laskutuspalvelun laskuun lisätään aina ALV.

Vakuutukset:
• Harjoittelu on projektiopintoina suoritettavaa opiskelua, josta maksetaan palkkaa. Koulu vastaa harjoittelijan tapaturmavakuutuksesta.
• Vastuuvakuutus on opiskelijan omalla vastuulla (laskutuspalvelun kautta).

Harjoittelun ohjaus:
• Toimeksiantaja määrittelee tehtävän, ohjeistaa sen ja antaa palautteen.

Resurssit:
• Opiskelija voi tarvittaessa käyttää omaa tai koulun tietokonetta sekä kevyttä tuotantokalustoa.
• Kustannuksista sovitaan erikseen.